JEWELS

PictureAlexandrite: Safe in my Heart
Mikhaela doesn’t believe in princes and castles. Para sa kanya, sa mga taong desperada lang iyon sa buhay at tuluyan nang sumuko sa kahirapan. At lalong wala sa bokabularyo niya ang ma-in love. Simple lang naman ang pangarap niya. Ang maiahon sa hirap ang nanay niya at maitakas ito sa ama niyang sugapa sa sugal.
Nabago ang simpleng buhay niya nang maipatalo ng tatay niya sa sugal ang importanteng kuwintas ng nanay niya. At kailangan niya iyong bawiin kay Alecks Fontelera, ang lalaki na nakatakdang magpabago ng isip niya.
Alecks was not an ordinary man. He was gorgeous, intelligent, rich and easy to fall in love with. How could she ignore the man who could make her heart spin?