TRANSLATION

PictureBaby Bonanza by Maureen Child
Isa lang ang dahilan ni Jenna sa pagpunta sa cruise—ang komprontahin si Nick Falcon. Kapag nagawa na niya iyon, tapos na ang misyon niya at babalik na siya sa kanyang normal na buhay. Hindi na niya hahayaang muling mahulog siya rito at ipagsapalaran na naman ang kanyang puso.Ngunit nang magkaharap na sila, hindi niya magawang paglabanan ang atraksiyon dito. Hindi siya makatakas sa yakap at halik nito. At na-realize niya, mahabang panahon mang hindi sila nagkita, baliw pa rin pala ang puso niyang nagmamahal dito.


Picture Marchese’s Forgotten Bride by Michelle Reid
Pagkalipas ng anim na taon ay muling nakita ni Cassie si Sandro Rossi. Subalit hindi na ganoon ang itinatawag dito kundi “Alessandro Marchese.” Higit sa lahat, hindi na siya maalala nito at maging ang gabing pinagsaluhan nila bago ito tuluyang nawala sa buhay niya.
Subalit nararamdaman pa rin niya ang atraksiyon dito. Kahit gusto niyang kamuhian ito ay ito pa rin ang itinitibok ng kanyang puso.
Paano kung hindi siya mahal nito katulad ng sinabi nito noon? Pakiramdam kasi niya ay sinasadya nitong kalimutan siya dahil isa lang siyang pagkakamali para dito. Tama bang patuloy niya itong mahalin, o kalilimutan na lamang niya ito gaya ng paglimot nito sa kanya?


Picture The Billionaire’s Bride of Vengeance by Miranda Lee
Bumalik si Nicole sa Pilipinas para kunin ang mga naiwan niyang gamit sa mansiyon nila sa Tagaytay na niremata na ng bangko. Nagkrus doon ang mga landas nila ni Russell McClain, ang lalaking nakabili ng mansiyon. Unang kita pa lang niya rito ay naramdaman na niyang parang may galit ito sa kanya. Labis na ipinagtaka niya iyon dahil hindi naman niya kilala ito.
Gayunman, hindi maitatago ang matinding atraksiyon nila sa isa’t isa. Sa maikling panahon ay umibig siya rito. At nang yayain siya nitong pakasal ay agad na pumayag siya.
Pero napagtanto niyang marami pa siyang hindi alam tungkol sa lalaking mahal niya, kabilang na ang nakaraan nito. At sa mismong araw ng kasal nila niya nalaman na hindi pala tadhana ang may gawa kung bakit sila nito pinagtatagpo.


Picture The Blackmailed Bride by Michelle Reid
Kailangang-kailangan ni Christina ng taong tutulong sa kanya para sagipin ang Santa Rosa—ang lupaing pinakamamahal niya—mula sa mga taong gustong kamkamin iyon. Ngunit isang tao lang ang nakahandang tumulong sa kanya—si Luis, ang lalaking minahal niya nang labis noon ngunit kinailangan niyang palayain dahil hindi siya ang babaeng nababagay rito.
Ayaw niyang tanggapin ang alok na tulong nito dahilang kapalit niyon ay nais nitong maikasal sila sa lalong madaling panahon. Gusto rin nitong bigyan niya ito ng mga anak.
Aminado siya, mahal na mahal pa rin niya ito. Ito lamang ang lalaking minahal niya sa buong buhay niya bagaman taliwas doon ang pagkakaalam nito.
Muli ay kailangan niyang tanggihan ang alok nitong kasal. Alam niya kasing pagsisisihan nito ang bagay na iyon kapag nalaman nito ang pinakatatagu-tago niyang lihim.


Picture Falling for the Secret Heiress by Emelie Rose
Isa lang ang pakay ni Lauren mula sa tunay niyang ina—ang malaman kung ano ang nangyari nang araw na maaksidente ang papa niya. Subalit gulo ang nilikha ng presensiya niya sa tunay nitong pamilya. She was the illegitimate child, isang kasiraan sa pamilya ng mga Altatorre.
At isang malaking balakid sa mga plano niya si Gage Ferrer, ang makulit na kliyente niya at espiya ng kapatid niya. Mukhang ipinadala ito para gawing miserable ang buhay niya.
Pero ang mas malaking problema niya ay kung paano lalabanan ang atraksiyong nararamdaman niya para dito.


Picture The Bellini Bride by Michelle Reid
Sumikat si Antonia bilang tampok na nude model para sa isang sikat na pintor at sa koneksiyon niya sa isang painting na pinag-uusapan ng lahat. Dahil din doon kaya nakuha niya ang atensiyon ng guwapo at ubod ng yamang negosyante na si Marco Bellini.
Mahal niya si Marco kaya pumayag siyang makipagrelasyon dito sa kabila ng kaalamang hindi siya ang tipo ng babaeng pakakasalan nito. Sasamantalahin niya ang panahong makakasama niya ito dahil alam niyang isang araw ay maaaring mawala ito sa buhay niya kapag nalaman nito ang pinakaiingatan niyang sekreto.
Hiling na lang niya na sana ay matutuhan siya nitong mahalin habang magkasama sila, sapat para manatili ito sa tabi niya kahit ano pa ang matuklasan nito tungkol sa pagkatao niya…


Picture Heart Match by Leanne Banks
Para itaboy ang mga lalaking inirereto sa kanya ng kanyang ama, sa tuwina ay nagpapanggap si Tara na isang pangit at baduy na babae. Subalit hindi umepekto iyon sa bagong lalaking inirereto sa kanya. Masyadong matalino si Dr. Nicholas Delgado para malinlang niya. At gaya niya, gusto rin nitong itaboy ang mga babaeng inirereto rito ng mama nito.
Nagkasundo silang magpanggap na magkasintahan para tigilan na sila ng kanya-kanyang magulang at hindi na sila ireto pa sa kung sinong tao. Sa ganoong paraan ay magagawa na nilang tuparin ang kanya-kanyang pangarap.
Subalit ang simpleng pagpapanggap ay hindi inakala ni Tara na mauuwi sa pag-ibig. Pero sa parte lamang niya.


Picture You belong to Me by Lucy Gordon
Para itaboy ang mga lalaking inirereto sa kanya ng kanyang ama, sa tuwina ay nagpapanggap si Tara na isang pangit at baduy na babae. Subalit hindi umepekto iyon sa bagong lalaking inirereto sa kanya. Masyadong matalino si Dr. Nicholas Delgado para malinlang niya. At gaya niya, gusto rin nitong itaboy ang mga babaeng inirereto rito ng mama nito.
Nagkasundo silang magpanggap na magkasintahan para tigilan na sila ng kanya-kanyang magulang at hindi na sila ireto pa sa kung sinong tao. Sa ganoong paraan ay magagawa na nilang tuparin ang kanya-kanyang pangarap.
Subalit ang simpleng pagpapanggap ay hindi inakala ni Tara na mauuwi sa pag-ibig. Pero sa parte lamang niya.


Picture The Melendez Forgotten Marriage by Melanie Melborne
Nagising si Emelia sa ospital na hindi niya naaalala ang dalawang taong nangyari sa buhay niya. Nagulat siya nang isang guwapong lalaki na nagngangalang “Javier Mélendez” ang nagpakilalang asawa niya.
Hindi niya ito maalala. Hindi rin niya makilala ang sarili niya. Lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsasabing iba ang Emelia na pinakasalan ni Javier sa pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Sinasabi ng lahat na gold digger at mababaw siyang babae. Na pera lang ang minahal niya kay Javier; na nang maaksidente siya ay iniwan niya ito at sumama siya sa ibang lalaki.
Subalit bakit iba ang sinasabi ng puso niya? Sinasabi niyon na mahal niya si Javier kahit hindi niya maalala kung mahal nga niya ito. Pero kaya pa ba siyang mahalin nito gayong namumuhi ito sa kanya?


Picture The Billionaire’s Bride of Innocence  by Miranda Lee
Megan thought she had a fairy-tale wedding. Kasal siya kay James Logan, isa sa pinakasikat na advertising managers sa bansa. And with a baby on the way, everything was perfect.
Subalit isang masakit na kasinungalingan ang natuklasan niya. Hindi siya mahal ng asawa niya at interesado lang ito sa kanya dahil kaya niyang bigyan ito ng anak.
Gumuho ang mundo niya. Gusto niyang iwan ito subalit humingi ng pangalawang pagkakataon si James sa kanya. Pero hindi na siya mapapaikot nito gaya ng dati. Hindi niya ibibigay rito ang anak na gusto nito
Buong akala niya ay matagumpay niyang maililihim ang binabalak niya, ngunit natuklasan nito iyon. Paano niya haharapin ang poot nito kung ang puso niya ay patuloy pa ring nagmamahal dito?


Picture Falling for the Ruthless Tycoon
When Marietta was sixteen, she offered herself to Yannis Markides, the man she loved. Ngunit tinanggihan siya nito. Isang napakasakit na pangyayari iyon sa buhay niya na hindi niya malimutan.
After thirteen years, nagkita silang muli. She was now matured and had grown more beautiful. May inihayag itong proposal sa kanya: nais nitong makapiling siya nang isang gabi.
Isang gabi kasama ito.
Sa loob ng labintatlong taon ay sinabi niya sa sarili na tapos na siya rito, na inalis na niya sa isip ang alaala nito.
Ngunit mahal pa rin niya ito. At iyon na ang pagkakataon niya upang makasama ito.
Kung papaya siya na may mamagitan sa kanila, paano na siya pagkatapos niyon?


10403635_793134067400716_5245697917027546639_n The Unclaimed Baby by Melanie Milburne
Hindi inaasahan ni Bronte na magkukrus muli ang mga landas nila ni Luca Sabbatini, ang lalaking basta na lang siya iniwan at pinagtaguan. Pero heto at kaharap niya ngayon si Luca, sinasabing dugtungan nila ang kanilang nakaraan.
Paano iyon gagawin ni Bronte nang hindi matutuklasan ni Luca ang pinakatatago-tago niyang lihim? Kapag nalaman kasi iyon ni Luca ay kamumuhian siya ng binata. Sisirain nito ang lahat ng magagandang bagay na natitira sa kanya.
May pag-asa pa ba para sa kanila ni Luca?


10885175_795926313788158_8095579470699571761_nRescued By The Brooding Tycoon by Lucy Gordon
Mataas ang tingin ni Harriet sa kanyang sarili. Kailangan niya iyon. May mga pagkakataon kasi sa nakaraan na iyon lang ang nakapagligtas sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa. Pero nang dumating si Darius, ang lalaking nakabili ng islang tinitirhan niya, ay tila giniba nito ang lahat ng depensang inilagay niya sa kanyang paligid.
Hindi man naging maganda ang una nilang pagkikita ay natuklasan ni Harriet na sa kabila ng ipinapakita ni Darius na pagiging tuso at walang awa ay isa pala itong lalaki na may mabuting kalooban. Pero nang halikan siya ng lalaki ay pilit niya itong ipinagtabuyan at sinikil ang totoong nararamdaman niya. Natatakot si Harriet na may malaman ito tungkol sa kanyang nakaraan na magreresulta ng paglayo nito. Pero hanggang kailan niya maaaring pigilan ang sarili? Kapag nakahanap na ito ng ibang mamahalin?


535007_746778148670888_767515299_nIrresistible You By Kimberly Lang
Nagbalik si Caitlyn sa Pilipinas para isaayos ang kanyang buhay. Sisimulan niya iyon sa pagbabalik niya sa pelikula. Napili siya bilang isa sa mga tauhan sa pelikulang alam niyang perfect vehicle para ma-relaunch ang kanyang career. Iyon nga lang, ang producer ng pelikula ay ang ex-boyfriend niyang si Finn Morales. Ang involvement niya rito ang sumira sa career niya noon.
Alam niyang hindi sila mabuti ni Finn para sa isa’t isa kaya iiwasan na lamang niya ito. Subalit sa unang paghaharap pa lang nila, natuklasan niyang hindi kumupas kahit kaunti ang matinding atraksiyon nila para sa isa’t isa. Sa paglipas ng mga araw ay patindi iyon nang patindi. Ramdam niya, kagaya na naman siya ng gamugamo na naaakit sa apoy. Alam niya, darating ang panahon na hindi niya matatanggihan si Finn. Oras na ginawa niya iyon, mawawala na naman ang lahat sa kanya.
Kakayanin ba niyang isugal ang lahat ng pagbabagong pinaghirapan niyang makamit para lang sa maikling kaligayahan na makasama si Finn?


262651_251064668242241_7698079_nMia And The Powerful Tycoon By Michelle Reid
Nagpunta si Mia sa mansiyon ng mga Valiente upang magpakilala sa kanyang tunay na ama, ang bilyonaryong si Oscar Valiente. Doon unang nagtagpo ang mga landas nila ni Nikos. Hindi lang siya nito muntik masagasaan, napagkamalan pa siya nitong katulong sa mansiyon!
Pero nang makilala nito kung sino siya, tila palagi itong galit sa kanya. Para dito, gulo lang ang dala niya noong magpakilala siya sa kanyang ama na itinuturing nitong dahilan kung bakit nakaahon ito sa kahirapan at nakarating sa rurok ng tagumpay. Lalo niyang naramdaman ang galit nito nang dito siya ihabilin ng kanyang ama para turuan siya kung paano maging isang Valiente.
Gayunman, kahit anong pagpapahirap at sama ng loob ang ibigay nito sa kanya ay hindi mawala ang atraksiyong nadarama niya para dito. At handa siyang sumugal para sa kanyang kaligayahan kahit alam niyang hindi siya nito mamahalin dahil bato ang puso nito…


316691_328173587198015_1193154127_nHis Royal Prize By Kaherine Garbera
Amelia Mortiz’s middle name was “Scandalous.” Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa kanya­—­hanggang sa makilala niya si Geoff Devon. Mula ito sa konserbatibong angkan at may pangalang pinangangalagaan. Umiiwas din ito sa mga reporter dahil sa eskandalong nakadikit sa pagkakapanganak dito. Hindi inaasahan ni Amelia na ang pagde-date nila ni Geoff ay magiging daan upang mahulog ang loob niya rito. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay naramdaman niyang may nagmamahal sa kanya. Pero paano niya panghahawakan ang nilalaman ng mga puso nila kung natatakot ang puso niya na magtiwala rito? Hindi si Geoff ang tipo ng lalaking mananatili sa isang relasyon sa loob ng mahabang panahon. Isusugal ba niya ang puso niya, o pipiliin na lang niyang bumalik sa makinang subalit malungkot na mundo niya na wala ito sa piling niya? She couldn’t think. All she could do was feel, and every atom of her being cried out for Geoff.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s