Independent

Sweet Enemy

Sweet Enemy The women rights advocate versus the formidable playboy. Pagdating sa mga prinsipyo at paniniwala, magkalaban sina Tarra at Cade. Matindin ang inis ni Cade sa kanya dahil siya ang taga-ampon ng lahat ng mga babaeng pinaiyak nito. Nadagdagan ang inis nito sa kanya ng kalabanin niya ito bilang presidente ng Student Council. Hanggang… Continue reading Sweet Enemy