Barely Heiresses

aileneAilene By Heart Yngrid
“Even if I had a million reasons to leave you,I would still look for one for me to stay.”
Si Ailene ay isang sosyalerang walang pera. Lahat halos ng damit at sapatos niya ay branded ngunit galing lamang ang mga iyon sa ukay-ukay. Ang signature bags niya ay class A replica. Updated siya sa latest high-end gadgets pero binibili lang niya ang mga iyon nang secondhand sa online selling sites.
Kaya ganoon na lang ang pagkamangha ni Ailene nang malamang isa pala siya sa illegitimate children ng unico hijo ni Don Alfonso Banal, ang pinakamayamang tao sa Mountain Province. At may pito pala siyang half sisters. Lahat silang magkakapatid ay pinamanahan ng kanilang lolo ngunit may iba’t ibang kondisyong hinihingi sa last will ng matanda bago nila makuha ang kanya-kanyang mana.
Ang kondisyong hinihingi kay Ailene ay isang malaking challenge sa kanyang pagkatao. Kinakailangan niyang ma-survive ang Sagada adventure. Paano niya kakayanin ang mag-trek sa mga bundok at mag-explore sa mga kuweba kung isa siyang full-pledged city girl na may zero appreciation sa nature at punong-puno ng kaartehan sa katawan?
Kailangan ni Ailene na maka-survive sa wilderness para makuha ang mana. Pero maka-survive din kaya ang puso niya sa guwapo niyang tour guide na mukhang may sekreto sa pagkatao?


yumiYumi By Dawn Igloria
“Kapag kasal na tayo, promise, pagsasawain kita sa halik—morning, noon, and night, pati sa coffee breaks in between.”
Para mapasakamay ni Yumi ang pamana ng namayapang lolo ay kailangan niyang tuparin ang inilagay nito sa proviso—balikan ang tinakasan niyang groom noon, paibigin, at turuan uling magmahal.
Ngunit paano iyon gagawin ni Yumi kung ang dating mabait, caring, at trusting na si Jairus McGranahan ay isa nang arogante, cynical, uncaring, at unforgiving na lalaki?
Ang nasa kondisyon pa ng lolo ni Yumi ay isang buwan lang niyang “liligawan” si Jairus. At dapat niyang mapaibig ang binata sa loob ng panahong iyon.
Kailangan talaga niya ng milagro. Dahil ayaw na sa kanya ni Jairus.


berryBerry By Sonia Francesca
“And a few more months, madadagdagan pa ang mga nagmamahal sa `yo. Because I’ll always be by your side, from this moment on…”
Tahimik ang buhay ni Berry sa squatters’ area sa Tondo nang dumating ang isang hindi niya inaasahang suwerte. Isa raw siya sa mga tagapagmana ng isang mayamang don mula sa Sagada, ayon sa guwapong abogado na naghanap sa kanya na si Atty. Matthew Guzman. Pero may mga kondisyon ang kanyang lolo bago niya makuha ang kanyang mana. Isa na roon ang maging mahinhin na dalaga na babagay sa dadalhin niyang pangalan ng kanilang angkan. Madali lang iyon kay Berry, lalo na’t ang guwapong abogado ang tutulong sa kanya para maging prinsesa.
Ang problema, nalaman ni Berry na may sarili ring agenda si Atorni kaya siya tinulungan. At ang mas malaking problema, apektado siya dahil nangarap siya na pupuwede sila ni Atorni kahit malayo siya sa babaeng magugustuhan nito.
Sabi na nga ba, eh. Dapat nanahimik na lang siya sa isang tabi at nagbilang ng kanyang kayamanan.
Pahamak talaga ang puso kahit kailan.


CoverEira By Victoria Amor
“Ang hirap ipaliwanag ng damdamin ko. Intense and unstoppable. Pakiramdam ko, mababaliw ako kapag hindi ko pinagbigyan ang sarili ko na makita ka, mahawakan, mayakap…”
Nang mamatay ang abuela ng nag-iisang pamilya ni Eira, pakiramdam niya ay nawalan siya ng lugar sa malawak na mundo. Pero sa sitwasyong iyon ay dumating ang isang abogado para ipaalam sa kanya ang isang balitang kabilang siya sa walong tagapagmana ng pinakamayamang tao sa Sagada na si Don Alfonso Banal Sr. Ipinapasundo siya ng don para makilala na rin daw niya ang sinasabi nitong bagong pamilya.
Eira was looking for a new home, a new family. Umaasa siyang matatagpuan iyon sa bagong pamilya na naghihintay sa kanya sa Sagada. Pumunta siya sa Sagada. Subalit ilang araw pa lang ang lumipas ay namatay ang don. Natagpuan ni Eira ang sarili na tinutupad ang mga huling utos ng abuelo. Kaakibat ng pagtupad sa utos ay nakilala niya si Lessandro “Alex” Callanta, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal. Natuto nga siyang magmahal—ang mahalin ang binata. Pero mayroon na itong ibang mahal. Kailangan niyang umalis para hindi na maramdaman ang sakit. Ngunit kung iiwan niya ito, bibitawan din niya ang posibilidad ng tunay na kaligayahan.
Pipiliin ba niyang maging duwag o pipiliin niyang sumubok sa kabila ng walang katiyakan kung mapapasakanya ang pagmamahal ni Alex?


sky by dream graceSky By Dream Grace
“I wasn’t sure I’d survive losing you so I didn’t risk it. You’re the only important person in my life, Sky.If I lose you, I’d have nothing.”
Nang matuklasan ni Sky ang proviso na nakasaad sa huling testamento ng lolo niyang si Don Alfonso Banal ay labis, siksik, liglig, at nag-uumapaw ang kanyang kalituhan. Kapag natupad daw niya ang proviso ay saka pa lamang niya makukuha ang kanyang mana. Ayon sa proviso, kailangan niyang iguhit ang larawan ng lalaking mahal niya at ibigay ang larawan sa lalaking iginuhit niya.
Ang problema, sino kina Bram at Pierce ang iguguhit ni Sky? Si Bram na ex-boyfriend niyang hinahabol niya at pilit kinukumbinsing makipagbalikan sa kanya? O si Pierce na matalik niyang kaibigan na minsan na niyang minahal nang higit pa sa kaibigan?
Bago pumunta sa Sagada si Sky para kilalanin ang tunay niyang pamilya ay walang pagdududang agad niyang isasagot na si Bram ang iguguhit niya dahil ito ang mahal niya. Subalit sa Sagada ay muling umusbong ang damdamin niya para kay Pierce. Damdamin na minsan na niyang kinailangang itago at burahin sa kanyang puso dahil hindi sila pareho ng nararamdaman. Sa Sagada rin niya natuklasan na lahat ng mga katangiang minahal niya kay Bram ay siya ring mga katangiang minahal niya kay Pierce. Bram was the watered-down version of Pierce. Hindi man sinasadya ay ginawa niyang panakip-butas si Bram sa damdamin niya para kay Pierce. But now, Pierce was showing her that he was in love with her, too.
Would she take the chance of loving Pierce again and risk her heart to getting hurt again? Or let the chance slip away and lose him completely? At least, she wouldn’t get hurt if their relationship did not work.


mabelMabel By Belle Feliz
“My heart’s going crazy when I see you. My mind’s going crazy when I don’t see you.”
Naligalig ang mundo ni Mabel nang malamang may cancer ang kanyang ina. She couldn’t live without her—literally. Buong buhay niya ay nakaasa siya sa kanyang ina, mula sa maliliit hanggang sa malalaking bagay. Wala siyang alam na gawin sa buhay.
Lalong naligalig ang mundo ni Mabel nang malamang kailangan niyang magtungo sa Sagada upang makilala ang kanyang lolo at pitong kapatid sa ama. Natatakot siya sa kanyang bagong mundo ngunit kinailangan niyang iwan ang ina upang patuloy na masuportahan ang pagpapagamot nito.
Sa Sagada ay nakilala ni Mabel si Kellan Conolly, ang lalaking hindi lang lumigalig sa kanyang mundo, nagdulot pa ng tsunami. Si Kellan ang lalaking unang inibig ng kanyang puso. Naging napakasaya niya sa piling ng binata. Inakala niya na sila na ang nakatadhana para sa isa’t isa.
Ngunit paano niya ibabalik sa dating ayos ang kanyang mundo ngayong nalaman niyang hindi na pala malaya si Kellan na mahalin siya?


vera maeVera Mae By Jasmine Esperanza
“You were my first love, Vera Mae.At hanggang ngayon, mahalpa rin kita.Mahal na mahal.Hindi mo ba naramdamaniyon sa mgayakap ko sa `yo? Sa mga halik ko?”
Isa si Vera Mae sa walong heredera ni Don Alfonso Banal, ang bilyonaryong don ng Sagada. Pero bago siya maging isang heredera, kailangan ay masunod niya ang huling habilin nito. Pakasalan daw niya ang anak ng katiwala nito na si Brian. Si Brian na ang buong pagkakaalam niya ay labis na minahal ng kapatid niya. Si Brian na sa kasalukuyan ay may girlfriend. Si Brian na kahit kailan ay hindi niya makasundo. Kaya imposible ang gusto ng lolo niya.
Subalit hindi akalain ni Vera na alam na pala ng abuelo ang tungkol sa kanyang sekreto. Tuloy, dahil sa sekretong iyon, wala siyang choice kundi alukin si Brian ng kasal. Subalit inakusahan siya ng binata na naka-drugs. In short, hindi ito naniniwalang seryoso siya. Pero para daw maniwala ang binata, ligawan daw muna niya ito.


amira Amira By Sofia
“I’d rather seduce you with your eyes wide open and watch how you lose control. Now that is sexy.”
Malaki ang atraso ng mga Banal at ng Banal Mining Corporation kay Amira at sa kanyang ina. She hated being a Banal. Kaya nang bigla siyang imbitahan ng lolo niyang si Don Alfonso Banal para sa isang family dinner sa Sagada upang makilala niya ang pito pa niyang kapatid sa ama ay tumanggi siya. Subalit mukhang nakipagsabwatan ang tadhana sa lolo niya dahil kinailangan niyang pumunta sa Sagada para tulungan ang best friend niya na lumalaban sa operasyon ng Banal Mining Corporation doon. Hindi niya palalagpasin ang pagkakataon para labanan ang higanteng korporasyon.
Pagdating ni Amira sa Sagada ay nahipnotismo siya ng pinaka-yummy na lalaking nakilala niya na may abuhing mga mata. Only to find herself “kidnapped” and brought to Banal Mansion by Francois “Aklay” Mosqueda, who was acting under her grandfather’s command. But no matter how much she hated and distrusted the sexy chef, he easily turned her into a puddle with the heated gaze of his grey eyes, his touch, his kisses and the pastries he baked which brought her orgasmic delights. Pero dapat nga ba niyang ipagkatiwala kay Francois ang puso niya?

Advertisements

One thought on “Barely Heiresses

  1. Pingback: Advertisement |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s