Heartbreakers

Picture NIKOS, THE ETERNAL GREEK PLAYBOY
Prenteng-prente si Arizona sa pagsa-sunbathing nang maramdaman niyang may malamig na likido na umaagos sa kanyang likod. Nang bumalikwas siya ay nakita niya ang pinakaguwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya.
“Hi!” he greeted her with a smile.
Then her eyes caught the empty bottle of wine he was holding. Doon niya napagtagni-tagni ang pangyayari. Sinadya nitong buhusan siya ng alak para kapag nagulat siya ay bigla siyang babalikwas. Then he could take a peak on her bare breasts.
Binigyan niya ito ng upper cut at sinipa ito sa tiyan. Nahulog ito sa pool. “Maniac! Maniac!” sigaw pa niya.
Sayang lang ang kaguwapuhan nito. Kung naiba lamang ang sitwasyon ng pagkikita nila, tiyak na nagkagusto siya rito.
Hanggang isang araw ay nalaman niyang hindi naman pala ito ang nagbuhos sa kanya ng wine. Nagi-guilty siya. Gusto niyang mag-“sorry” dito. At siyempre, gusto rin niyang mapalapit dito.


PictureMARCOE, THE FRENCH GOD OF WINE
Reese thought her life was already exciting enough. Bilang photojournalist, sanay siyang makipaghabulan sa bala, humarap sa sumasabog na bulkan, at makipaglaban sa bagyo bilang bahagi ng kanyang trabaho. Wala siyang panahon sa lalaki. Sagabal lamang ang mga ito sa kanyang trabaho.
Until Marcoe Arezmendi invaded her “exciting” life. This half Filipino-half French wine tycoon gave her the new meaning of adrenaline rush. Everybody told her to stay away from this jet-setting playboy. He was dangerous with capital D.
But she was used to danger. The more dangerous it was the better. But how come this dangerous man was the only one who could make her feel safe?


PictureANDREAS, THE GREAT ITALIAN CHARMER
Hindi naniniwala si Synnovea sa pag-ibig. Hindi rin niya kailangan ng isang lalaki sa buhay niya. Having a great career as an artist was enough for her. Para sa kanya, isang kahangalan ang magmahal sa ibang tao nang higit sa sarili nito.
Then came Andreas del Pierro. Magkaibang-magkaiba ang kanilang mga pananaw. He believed in love and he loved the idea of romance. He was the type of man who could make any woman fall for him.
Except me, she thought.
She thought wrong. She fell for him, too, and she fell hard.


PictureTHE BLUE-EYED HANDSOME DEVIL
Bata pa lamang si Jezzie ay gusto na niya si Wyndham Archer. Subalit ni minsan ay hindi siya pinansin nito dahil sa dami ng naggagandahang babaeng nakapalibot dito.
Until one fateful night, Wyndham finally saw her as an attractive woman worthy of his attention. Handa na siyang ibigay ang sarili rito ngunit sa huling sandali ay ipinagtabuyan siya nito.
She would never forgive him for treating her virginity like a scourge when she was giving it to him as a gift. Lumayo siya rito pero bakit hinahabol siya nito ngayon? Kumakatok ito sa puso niya. Bibigyan ba niya ito ng pagkakataon na saktan uli siya o pananatilihin niyang nakapinid ang kanyang puso?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s