Batch 2

PictureEMREI RAFIQ
Parang bumagsak ang mundo ni Marist nang manalo siya ng grand dream date para sa raffle ng Stallion shampoo and conditioner. Kung pangarap ng ibang babae na makapasok sa Stallion Riding Club at maka-date ang kahit isa sa mga guwapong miyembro niyon, bangungot iyon para sa kanya.
Lalo na’t ang ka-date niya ay ang guwapong si Emrei Rafiq.
Kahit anong pagtataray ang gawin niya, hindi tinatablan ito. Sa halip ay pinalalambot ng mga ngiti nito ang matigas na puso niya.
Handa na rin ba siyang pangarapin ito tulad ng iba?


PictureROMANOV CUERIDO
Naniniwala si Illyze na ang tadhana niya ay sa Stallion Riding Club. And Romanov Cuerido was her destiny himself. But he was known as the “Dark Lord” of the riding club. Kahit sinong taga-riding club ay takot dito. And he was lonely. Mas gusto pa nitong mag-horseback riding mag-isa, kumaing mag-isa at manatili sa madilim na villa nito kaysa may makasama at maging kaibigan ito. While she believed in destiny, he hated it. Destiny took everything away from him. Magagawa pa ba niya itong mapaniwala sa tadhana at sa pag-ibig kung itinalaga na nito ang sarili na mabuhay nang mag-isa at walang pagmamahal?


PictureJASON ERWIN DEAN
Stallion Riding Club was Jenna Rose’s refuge. Until rock star Jason Erwin Dean stormed back into her life. Ito ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang batang puso. And he only broke her heart in the end. Mula noon, nagulo na ang tahimik na buhay niya sa riding club. Sa kabila ng galit niya ay pinabibilis pa rin nito ang pagtibok ng puso niya. Pero pagkakatiwalaan pa ba niya ito o pikit-mata na lang na hahayaan niya ang kanyang puso na muling mahalin ito?


PictureCRAWFORD OREñA
Minsan nang hinayaan ni Nicola na sirain ni Crawford ang depensa niya. Ang akala kasi niya ay iba ito sa mga lalaking nakilala niya na tumitingin sa kalooban ng isang tao at hindi sa panlabas na anyo lang. But he was worse than that. He was the lowest scum on earth and she vowed he couldn’t hurt her again.Kaya sa isang pagkakataon na sinabihan siya nitong maganda siya, sinampal niya ito sa harap ng napakaraming tao para patunayan na hindi na siya maaapektuhan pa nito.
A major scandal exploded.
At mukhang mahihirapan na siyang itaboy pa ito sa buhay niya.


PictureKESTER MONDRAGON
Yoanna had a sheltered life at the Stallion Riding Club. Kahit maraming lalaking nakapaligid sa kanya, hindi siya nagkainteres sa mga ito. She vowed that she won’t allow any man to hurt her again.
Until Kester Mondragon became the riding club’s new resident doctor. He was a gorgeous half Argentinian-half saint who broke her heart into pieces years ago. At makalipas ang mahabang panahon ay mababa pa rin ang tingin nito sa kanya.
She wanted to keep him at bay so she won’t fall for him again. And there was only one way to do that. She had to seduce him.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s